Use of this website signifies your agreement to the use of cookies.
More information can be found in our Privacy Policy.
Do not show this message again
Email:    Password: 
Shopping Cart
items: 0
  Catalog » REGULAMIN My Account     
Categories
Manufacturers
Information
Language
Polski Angielski Niemiecki
Contact
Tel
42 661 50 05 od 9-17
Open Hours
non stop
Who's online?
There currently are
 6 guests
 online.

Advertise
TYC
REGULAMIN
  

 

Regulamin

 

 

 

 

 

 Witryna znajdująca się pod adresem www.signumsc.com.pl jest sklepem internetowym i służy do prowadzenia sprzedaży na odległość, w tym za pośrednictwem sieci Internet, oraz sprzedaży stacjonarnej pod adresem firmy po wcześniejszym umówieniu.

 Signum Autoparts
93-424 ŁÓDŹ
ul. Przestrzenna 51a

 

 

 

Zawartość sklepu internetowego jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. Informacje o dostępności produktów nie są podstawą do traktowania zawartości sklepu internetowego jako oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

 

Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez klienta.

 

1.    Osoba, która zamierza korzystać ze Sklepu www.signumsc.com.pl po raz pierwszy moźe zarejestrować się  wypełniając     formularz rejestracyjny na stronie Sklepu internetowego. W trakcie rejestracji Klient jest poproszony o wpisanie danych osobowych oraz podanie adresu poczty elektronicznej (który będzie loginem do konta) i numeru telefonu. Istnieje możliwość złożenia zamówienia bez rejestrowania się w sklepie.

 

2.    Od tej chwili klient jest zalogowany w Sklepie.

 

3.     Podanie błędnego adresu poczty elektronicznej spowoduje niemożność zalogowania. Na adres e-mail podany podczas rejestracji zostanie wysłany mail z hasłem do kolejnego logowania. Przy następnym logowaniu wskazana jest jego zmiana wchodząc w zakładkę „MOJE KONTO” A NASTĘPNIE „ZMIEŃ HASŁO” Przy każdym kolejnym logowaniu się na stronie login nie ulega zmianie. Wszelkie informacje przekazane przez klienta w procesie rejestracji są prawnie wiążące.

 

4.    Złożenie zamówienia w Sklepie internetowym poprzez stronę www.signumsc.com.pl jest równoważne z akceptacją przez Klienta niniejszego regulaminu, z którym Klient mógł się zapoznać i zapisać przed zawarciem umowy. 

 

5.    Zamówienia w sklepie można składać poprzez witrynę internetową www.signumsc.com.pl  (sklep internetowy), jak również pocztą elektroniczną na adres sklep@signumsc.com.pl, bądź telefonicznie:

 42 661 50 05 (opłata wg stawek operatora) po zalogowaniu na stronie www.signumsc.com.pl

 

6.    Po złożeniu zamówienia za pośrednictwem wyżej wymienionej strony www do Klienta zostaje wysłana automatycznie na wskazany przez niego w procesie rejestracji adres e-mail wiadomość

 "Potwierdzenie otrzymania zamówienia", potwierdzająca otrzymanie zamówienia.

 

7.    Przesłane do Klienta przez system elektroniczny Sklepu "Potwierdzenie otrzymania zamówienia" nie oznacza zaakceptowania przez Sklep zamówienia Klienta i nie jest potwierdzeniem dokonania sprzedaży. 

 

8.    Sklep, po otrzymaniu zamówienia i podaniu przez Klienta informacji o sposobie realizacji zamówienie (sposobu płatności, wysyłki produktu itp.) przystępuje do realizacji zamówienia o czym Klient zostanie poinformowany poprzez wiadomość mail z informacją, że „ZAMÓWIENIE ZOSTAŁO PRZYJĘTE”

 

9.     Cenę towaru i wszelkie inne koszty zamówienia, w tym koszty transportu pokrywa Klient chyba że informacja przy danym produkcie mówi inaczej.

 

10.  Warunki realizacji zamówień INDYWIDUALNYCH są każdorazowo ustalane z klientem 

 

11.  Umowa wiąże strony z chwilą, gdy potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sklep wprowadzone zostanie do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby Klient mógł zapoznać się z treścią wiadomości. 

 

12.    Realizacja zwyczajowo odbywa się od 24 godzin od złożenia zamówienie do max 5dni roboczych przy wysyłkach pobraniowych oraz przy płatności przelewem od 24 godzin od czasu wpłynięcia środków na rachunek bankowy do max 5 dni roboczych. Na każdym etapie przygotowania klient jest informowany poprzez wiadomość e-mail.

 

13.    Przesyłki realizowane za pośrednictwem kuriera zwyczajowo są dostarczane z dnia na dzień.  W przypadku wysyłki kurierem klient otrzymuje numer listu przewozowego i adres WWW do śledzenia przesyłki.

 

14.  Klient ma prawo do dokonania zmian w treści zamówienia do momentu, w którym przesyłka nie opuści magazynu sklepu. Od momentu, w którym towar zostaje wysłany, nie mamy możliwości dokonania zmian w treści zamówienia.

 

15.  Dostawa towaru odbywa się w sposób wybrany przez Klienta przy składaniu zamówienia z opcji dostępnych na stronie Sklepu. W przypadku dostawy za pośrednictwem kuriera Sklep zastrzega sobie prawo jego wyboru według własnego uznania. Możliwe sposoby dostawy oraz koszty z nimi związane określone są na stronie Sklepu. Koszty przesyłki obciążają zamawiającego i są widoczne podczas składania zamówienia.

 

16. Sklep zastrzega sobie prawo nie przyjęcia do realizacji zamówienia w przypadku trwałej niedostępności zamówionego towaru u dostawców lub z powodu innych ważnych przyczyn. W szczególności dotyczy to przypadku, w którym na skutek pomyłki lub usterki technicznej wystąpiłaby oczywista i rażąca niezgodność ceny lub danych prezentowanego produktu z rzeczywistością.

 

17. Jeżeli zamówienie zostało zatrzymane w procesie realizacji z przyczyn niezależnych przez Sklep Internetowy a zależnych od Klienta z tytułu wstrzymania zamówienia nie przysługują żadne inne roszczenia poza roszczeniem o zwrot uiszczonej kwoty wpłaconej na rachunek bankowy jeżeli taki stan nastąpił. 

 

18.    Klient ma prawo wyboru towaru, sposobu dostawy, sposobu zapłaty, rodzaju wystawianego dokumentu sprzedaży i innych opcji jedynie spośród udostępnionych w Sklepie w procesie składania zamówienia. 

 

19. Wszystkie ceny podane w Sklepie internetowym www.signumsc.com.pl zawierają podatek VAT i są wyrażone w walucie polskiej. 

 

20.   Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w sprzedaży, wprowadzania nowych towarów, wycofywania towarów dotychczas dostępnych oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych. 

 

21.    Ilość towarów oznaczonych jako "wyprzedaż" lub objętych akcją promocyjną, jest ograniczona. Realizacja zamówień na te towary następuje według kolejności wpływania do Sklepu zamówień od Klientów. 

 

22.    Do każdego zamówienia, według życzenia Klienta zgłoszonego przy składaniu zamówienia, wystawiany jest paragon (lub faktura VAT). Dowód zakupu wystawiany jest w dniu wysyłki zamówionych towarów. 

 

23.    W przypadku niemożności zrealizowania zamówienia z winy Klienta, a w szczególności w przypadku nieuzasadnionej odmowy odebrania towaru lub podania przez Klienta błędnych danych dotyczących adresu, na który przesyłka ma zostać doręczona, SKLEP – SIGNUM AUTOPARTS zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta wynikającymi z tego kosztami. 

 

24. W przypadku uszkodzenia opakowania zewnętrznego przesyłki, Klient powinien powiadomić w obecności kuriera sklep.  Zawartość przesyłki należy sprawdzić przy jej odbiorze. W przypadku jakichkolwiek niezgodności w zawartości dostarczonej przesyłki, Klient powinien sporządzić, w obecności kuriera  protokół niezgodności, który musi być podpisany przez Klienta i kuriera dostarczającego przesyłkę. Protokół powinien być sporządzony w *momencie odbioru przesyłki lub najpóźniej w przeciągu 7 dni od daty dostarczenia przesyłki. W takim przypadku Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem internetowym.  Nie uszczupla to w niczym prawa konsumenta zawartego w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2002r o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego, a może znacznie przyspieszyć proces reklamacji.

 

25. Jeżeli przesyłka realizowana jest w formie „ZA POBRANIEM” najpierw trzeba uiścić zapłatę kurierowi, podpisać list przewozoy a następnie odpakować paczkę w jego obecności.

 

26.     Warunkiem realizacji zamówienia są między innymi pełne i prawdziwe dane Klienta,  Klient ma możliwość, na stronie Sklepu po zalogowaniu się, w zakładce "panel użytkownika", edycji swoich danych. 

 

27.    Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem, a 

Signum S.C. 
93-424 Łódź, ul. Przestrzenna 51A
 

 

28.     Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z "Ustawą o ochronie danych osobowych" z 29 sierpnia 1997r. i wykorzystywane są jedynie na potrzeby fakturowania i realizacji zamówienia. Klient ma również prawo do zmiany swoich danych osobowych w zakładce "MOJE KONTO" na stronie Sklepu, po wcześniejszym zalogowaniu się www.signumsc.com.pl 

 

29.    Umowa zostaje zawarta w języku polskim. 

 

30.    Regulamin obowiązuje od 01 stycznia 2010 roku.

 

 

 

 

Wszystkie produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. 

 

Produkty posiadają 12 miesięczna gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy od daty zakupu, obowiązującą na terenie Polski chyba, że informacja przy prezentacji danego produktu mówi inaczej,

 

 

Reklamowany towar w takim przypadku należy dostarczyć osobiście lub wysłać na adres sklepu po wcześniejszym kontakcie mailowym lub telefonicznym celem ustalenia wszystkich szczegółów.

 

 

 

 

 

Gwarancja, odpowiedzialność sprzedawcy 

zwrot towaru

 

 

 

 

 

        W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony. W przypadku braku możliwości naprawy, sklep wymieni produkt na pełnowartościowy, a jeśli nie będzie to możliwe, zwróci nabywcy równowartość ceny produktu.

 

Reklamacje są rozpatrywane są w terminie 14 dni. W przypadku naprawy lub wymiany sprzętu na nowy, termin ten może się wydłużyć o czas potrzebny na przesłanie produktu do serwisu lub producenta oraz odesłanie go do sklepu, a następnie dostarczenie Klientowi.

 

 

 

 

W okresie 15dni od dostarczenia zamówionego towaru lub jego odbioru z Punktu Odbioru, klient ma prawo zwrotu towaru bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość (zgodnie z art. 7 Ustawy z dnie 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów), składając sprzedawcy oświadczenie na piśmie. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty wyłącznie wtedy, gdy będzie dostarczony do sklepu w stanie niezmienionym (chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu) wraz z kompletną jego zawartością (nie tylko samo urządzenie, ale również wszelkie inne dołączone akcesoria, instrukcje i dokumenty). Towar zwracany w powyższym trybie należy przesłać na adres sklepu lub dostarczyć osobiście (na koszt kupującego) w ciągu 14 dni od momentu poinformowania o chęci zwrotu na adres

 

Signum S.C.

 

93-424 Łódź, ul. Przestrzenna 51A

 

Do przesyłki ze zwracanym towarem należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, swoje dane personalne oraz wyraźne wskazanie, w jaki sposób kupujący chce odebrać zwracaną za towar należność (możliwe są wyłącznie 2 sposoby: przelew na konto bankowe (tu prosimy podać numer konta i dane posiadacza rachunku) lub osobisty odbiór gotówki w kasie magazynu sklepu)

 

W przypadku odstąpienia od umowy, zwracamy wartość zamówienia przelewem w ciągu 7 dni roboczych od momentu jego otrzymania . Zwrotowi podlega należność za zwracany towar  Klient ponosi koszt odesłania towaru do sklepu -  prosimy starannie zapakować paczkę i zwracany towar tak aby nie uległ uszkodzeniu podczas transportu gdyż zwrot takiego towaru będzie niemożliwy. Prosimy o nie traktowanie opakowania towaru jako opakowania transportowego.

 

 

Jeżeli na towar została wystawiana faktura VAT, Klient odsyłając paczkę powinien do niej włożyć również kopię ksero faktury którą otrzymał oraz wypełnioną kopertę zwrotną wraz z naklejonymi znaczkami. Sklep wystawi korektę faktury i wyśle ją do klienta. Ten powinien podpisać jej kopię wraz z datą otrzymania i odesłać ją na adres sklepu. Dopiero jak podpisana kopia korekty faktury do nas wróci będziemy mogli przelać klientowi na wskazane konto kwotę na jaką była wystawiona. Przelew za prawidłowo zrealizowany zwrot towaru wraz ze wszystkimi niezbędnymi danymi i dokumentami będzie zrealizowany do 7 dni roboczych od ich otrzymania.

 

 

 

Do umowy w zakresie odpowiedzialności za wady stosuje się ustawę Kodeksu Cywilnego, zaś w przypadku sprzedaży konsumenckiej ustawę o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i zmianie Kodeksu Cywilnego.

 

W przypadku błędnie wysłanego towaru do klienta z winy Sklepu wszystkie koszty związane z dostarczeniem właściwego towaru ponosi Sklep.

 

 

 

W przypadku błędu klienta w dokonanym zamówieniu istnieje możliwość wymiany towaru na właściwy. Należy poinformować Sklep o zaistniałym fakcie drogą mailową lub telefoniczną i ustalić wszystkie szczegóły. Koszty wysyłek ponosi w tym przypadku klient.

 

 

 

Sklep Internetowy nie przyjmuje przesyłek realizowanych w formie „za pobraniem”. Wszystkie takie przesyłki będą wracały do nadawcy.

 

Koszt wysyłki którą klient ponosi wysyłając towar do Sklepu w celu reklamacji nie może przekraczać kosztu poniesionego przez Klienta w momencie składania zamówienia. Za wszystkie opcje które zaznaczy klient „opcja ostrożnie, ubezpiecznie ” Sklep nie zwraca. Zwyczajowo transport przesyłek Nasi klienci realizują za pomocą poczty.

 

Firma zarejestrowana jest pod adresem:

 

Signum S.C.

 

93-424 Łódź, ul. Przestrzenna 51A

 

sklep@signumsc.com.pl

 

 

www.signumsc.com.pl

 

 

  

 

Ochrona danych osobowych

 

 

 

Składając zamówienie, klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia, a także w celu obsługi ewentualnych reklamacji oraz w celu ułatwienia ewentualnych przyszłych zakupów. Zakres zbieranych danych jest minimalny i dotyczy jedynie tych danych, które są niezbędne do realizacji wyżej wymienionych celów. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu. 

 

Użytkownik sklepu, niezależnie od możliwości złożenia zamówienia, posiada możliwość zapisania się na wysyłany drogą e-mailową Newsletter sklepu www.signumsc.com.pl, zawierający informacje marketingowe (specjalne oferty sklepu, nowości w ofercie, informacje o akcjach marketingowych, nowe funkcje sklepu, itp). Zapisanie się na Newsletter jest całkowicie dobrowolne i nie jest powiązane ze zgodą na jakąkolwiek inną interakcję sklepu z użytkownikiem, w szczególności z zawarciem umowy.

 

 

Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu www.signumsc.com.pl  przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom, z wyjątkiem danych udostępnianych jednorazowo i doraźnie przewoźnikom w celu dostarczenia zamówionej przesyłki lub operatorom płatności (karta płatnicza, płatności ratalne) w celu obsługi płatności dla konkretnego zamówienia. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia. 

 

Struktura witryny sklepu została zaprojektowana w taki sposób, aby można ją było odwiedzać bez konieczności identyfikacji lub ujawniania danych osobowych. 

 

Administratorem danych osobowych jest Signum S.C. z siedzibą w Łodzi przy ul.  Przestrzennej 51a
93-424 Łódź, 
NIP 727-268-44-82, 
Regon 100232612
 

 

 

 

        

 

 

 

Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna - sprzedaży między sklepem www.signumsc.com.pl a konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy

 

 

 

 

 

 Niezgodność Towaru z umową.

 

1.               Usługodawca jako sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność z umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego Konsumenta, w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

 

2.                W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. Nr 22, poz.271 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

 

Back
Shopping Cart
0 items
My Account Info
Recently added
Specials
NOWE SZKŁO REFLEKTORA VOLVO V70 01-04 TYC PRAWE
NOWE SZKŁO REFLEKTORA VOLVO V70 01-04 TYC PRAWE

31.52 euro
18.80 euro (excl. TAX)
23.12 euro (incl. TAX)
  Thursday 23 September, 2021     9780741 requests since Friday 21 September, 2012  
Powered © oscGold