Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies.
Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce prywatności.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu
E-mail:    Hasło: 
Koszyk
szt.: 0
  Katalog » Nowy Regulamin 25.12.2014 Moje konto     
Kategorie
Producenci
Informacje
Język
Polski Angielski Niemiecki
Kontakt
Tel
42 661 50 05 od 9-17
Godziny działania sklepu
non stop
Kto jest online
Obecnie w sklepie jest
 1 Gość
 online.
 
 
Reklama
TRANSKRISS
Nowy Regulamin 25.12.2014
 
Regulamin
 
 
 
 
 Witryna znajdująca się pod adresem www.signumsc.com.pl jest sklepem internetowym i służy do prowadzenia sprzedaży na odległość, w tym za pośrednictwem sieci Internet, oraz sprzedaży stacjonarnej pod adresem firmy po wcześniejszym umówieniu.
 
SIGNUM S.C  ŁUKASZ JÓZEFOWSKI, PRZEMYSŁAW KLUKA 

SIEDZIBA FIRMY : 93-424 ŁÓDŹ, UL. PRZESTRZENNA 51A

WPISANĄ DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

NIP: 7272684482

REGON : 100232612
 
Zawartość sklepu internetowego jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. Tylko informacje o dostępności produktów nie są podstawą do traktowania zawartości sklepu internetowego jako oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 
 
 
A. Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny dla dokonania autoryzacji w trakcie
uzyskiwania dostępu do Konta Klienta, ustalany samodzielnie przez Klienta w Serwisie.
2. Klient  osoba fizyczna, w tym Konsument, która posiada zdolność do czynności prawnych i/lub
ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18
roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, a
także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy
szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta lub zamierza korzystać z Serwisu, w tym
ze Sklepu Internetowego.
3. Konsument – Klient, o którym mowa w art. A.2) dokonujący z przedsiębiorcą, w tym z Usługodawcą, czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
4. Konto (Konto Klienta) – miejsce, w  którym Klient może korzystać ze sklepu.
5. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu Konta Klienta, dokonana z wykorzystaniem narzędzi udostępnionych w Serwisie.
5. Kupon Promocyjny - informacja o przyznaniu Klientowi korzyści, rabatu. Do każdej promocji będzie dostępny w serwisie oddzielny regulamin.
6. Newsletter - udostępniana przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu informacja handlowa
przeznaczona bezpośrednio promowania towarów.
7. Produkt – przedmiot umowy
8. Regulamin Sklepu Internetowego – regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków
porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.
9. Sklep Internetowy – funkcjonalność Serwisu, za pośrednictwem której można złożyć Zamówienie
(kupić Produkty).
 
B. Postanowienia ogólne
Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu. Serwis umożliwia Klientom:
1. zarządzanie danymi osobowymi podanymi w Koncie Klienta (wymaga Rejestracji i logowania),
2. powiadamianie o statusie Zamówień w Sklepie Internetowym (wymaga Rejestracji i logowania),
3. kontrolowanie i zarządzanie Zamówieniami (wymaga Rejestracji i logowania),
4. dostęp do Kuponów Promocyjnych (wymaga Rejestracji i logowania, jeśli dostępne tylko w
Koncie Klienta),
5. informowanie o Produktach w Sklepie Internetowym (nie wymaga Rejestracji i logowania),
6. składanie Zamówień (nie wymaga Rejestracji i logowania),
 
 
Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw przysługujących Konsumentom na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Ustawy oraz k.c..
1. Regulamin obowiązuje również Klientów, którzy dokonali Zamówień, bez dokonania Rejestracji. Klienci tacy otrzymają wszelkie informacje oraz dostęp do Regulaminu tak jak Klienci Sklepu Internetowego.
2. Korzystanie przez Klienta z Serwisu przy wykorzystaniu innych środków porozumiewania się na odległość jest związane z koniecznością poniesienia przez Klienta kosztów połączenia, w tym telefonicznego. Opłaty za koszty połączenia nie są pobierane przez Usługodawcę, ale przez dostawcę publicznie dostępnych usług, z których korzysta Klient. Koszt połączeń naliczany jest według taryf operatora usług telekomunikacyjnych, z których korzysta Klient.
3. Klienci mogą w każdym czasie, bez ponoszenia kosztów uzyskać dostęp do Regulaminu za pośrednictwem linku na stronie www lub sporządzić jego wydruk
 
 
C. Umowa kupna
Przedstawienie asortymentu w Sklepie Internetowym służy jako ilustracja i nie stanowi wiążącej oferty sprzedaży. Klient składa wiążącą ofertę kupna poprzez sfinalizowanie procesu zamówienia i kliknięcie na przycisk " ZAMAWIAM I PŁACĘ". Wówczas Klient otrzymuje automatyczne potwierdzenie na podany adres e-mail (tzw. potwierdzenie zamówienia). To potwierdzenie zamówienia nie jest jeszcze zawiązaniem umowy. Zawarcie umowy kupna Produktu z obowiązkiem zapłaty  następuje w momencie, gdy Sklep Internetowy przyjmie zamówienie klienta, wysyłając potwierdzenie drugim e-mailem (Twoje zamówienie zostało złożone).
 

D. Ceny i koszty przesyłki i sposób odebrania przesyłki

      1.     Ceny

Wszystkie ceny zawierają podatek VAT i są wyrażone w walucie polskiej. Dodatkowo mogą zostać doliczone koszty wysyłki.
  1. Terminy i koszty wysyłek
Wysyłki są realizowane za pośrednictwem firm kurierskich.
czas wysyłek:
- produkty dostępne 24-72 godziny od momentu potwierdzenia zamówienia + czas potrzebny na dostarczenie przez firmę kurierską.
-Dostawa odbywa się w godzinach 09:00-17:00, jednak dokładny czas może być uzależniony od trasy kuriera
- produkty niedostępne , oznaczone  " na indywidualne zamówienie" oraz "dostawa 24-48 godzin"
są określane telefonicznie przez konsultanta lub mailowo jeżeli kontakt telefoniczny jest niemożliwy.
 
- Klient ma prawo do dokonania zmian w treści zamówienia do momentu, w którym przesyłka nie opuści magazynu sklepu. Od momentu, w którym towar zostaje wysłany, nie mamy możliwości dokonania zmian w treści zamówienia. Nie dotyczy produktów na indywidualne zamówienie.
Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w sprzedaży, wprowadzania nowych towarów, wycofywania towarów dotychczas dostępnych oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych.
 
- Ilość towarów oznaczonych jako "wyprzedaż" lub objętych akcją promocyjną, jest ograniczona. Realizacja zamówień na te towary następuje według kolejności wpływania do Sklepu zamówień od Klientów.
 
-  Do każdego zamówienia, według życzenia Klienta zgłoszonego przy składaniu zamówienia, wystawiany jest paragon (lub faktura VAT). Dowód zakupu wystawiany jest w dniu wysyłki zamówionych towarów.
 
- W przypadku niemożności zrealizowania zamówienia z winy Klienta, a w szczególności w przypadku nieuzasadnionej odmowy odebrania towaru lub podania przez Klienta błędnych danych dotyczących adresu, na który przesyłka ma zostać doręczona, SKLEP – SIGNUM AUTOPARTS zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta wynikającymi z tego kosztami.
 
-  W przypadku widocznego uszkodzenia opakowania zewnętrznego przesyłki, Klient powinien powiadomić w obecności kuriera Sklep.  Zawartość przesyłki należy sprawdzić przy jej odbiorze. W przypadku jakichkolwiek niezgodności w zawartości dostarczonej przesyłki, Klient powinien sporządzić, w obecności kuriera lub pracownika poczty, protokół niezgodności, który musi być podpisany przez Klienta i kuriera lub pracownika poczty dostarczającego przesyłkę. Protokół powinien być sporządzony w *momencie odbioru przesyłki lub najpóźniej w przeciągu 7 dni od daty dostarczenia przesyłki. W takim przypadku Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem internetowym. 
- Jeżeli przesyłka realizowana jest w formie „ZA POBRANIEM” najpierw trzeba uiścić zapłatę kurierowi bądź pracownikowi poczty, podpisać list przewozowy a następnie odpakować paczkę w jego obecności.
 
 
  1. Koszty wysyłek:
Koszty wysyłek są obliczane na podstawie dodanych produktów do koszyka. W każdej chwili można zobaczyć koszt zamówionych towarów + całkowity koszt dostarczenia wchodząc do koszyka.
 
  1. Odbiór osobisty:
Po skompletowaniu zamówienia i podania informacji telefonicznie i/lub mailowo jeżeli kontakt
telefoniczny jest niemożliwy
E. Prawo do odstąpienia od umowy
Klienci, będący konsumentami, mają prawo do zwrotu zamówionych towarów w ciągu 14 dni. Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która dokonuje wiążącej prawnie transakcji, niezwiązanej z jej działalnością handlową lub zawodową. Odnośnie do prawa do odstąpienia od umowy i wyłączenia od tego prawa, zastosowanie mają poniższe regulacje. W przypadku dalszych pytań, Klient może skontaktować się z Signum Autoparts
 
Pouczenie o odstąpieniu od umowy.
 
Prawo do odstąpienia od umowy
Klient ma prawo odstąpienia od umowy – bez podania przyczyny - w ciągu 14 dni. Czas ten liczy się od dnia, w którym Klient (lub upoważniona przez Klienta osoba; nie może to być jednak kurier firmy przewozowej), otrzymał ostatni zamówiony produkt.
 
Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować o tym fakcie firmę SIGNUM AUTOPARTS telefonicznie lub w formie pisemnej np. listownie lub za pomocą poczty elektronicznej (SIGNUM S.C. 93-424 ŁÓDŹ, UL. PRZESTRZENNA 51A TELEFON: 42 661 50 05,
MAIL: SKLEP@SIGNUMSC.COM.PL). W tym celu Klient skorzystać może z formularza odstąpienia od umowy, co jednak nie jest obowiązkowe.
 
Aby odstąpienie od umowy było skuteczne, Klient musi poinformować o tym fakcie SIGNUM AUTOPARTS w ciągu 14 dni.
 
Konsekwencje odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od umowy, SIGNUM AUTOPARTS zwróci Klientowi wszystkie poniesione koszty, łącznie z kosztami dostawy (z wyjątkiem kosztów powstałych na skutek skorzystania z innej niż najniższa oferowana przez SIGNUM AUTOPARTS, standardowa usługa kurierska), niezwłocznie, w ciągu 14 dni od daty otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy. Zwrot pieniędzy następuje w ten sam sposób, w jaki wpłynęła do nas płatność -  z wyjątkiem płatności za pobraniem. Klient pokrywa koszt zwrotu. SIGNUM AUTOPARTS zastrzega sobie prawo do wstrzymania zwrotu, aż do momentu otrzymania towaru lub też potwierdzenia odesłania tegoż towaru.
 
Prosimy w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy odesłać przesyłkę zwrotną na następujący adres:
 
SIGNUM S.C.
93-424 ŁÓDŹ
UL. PRZESTRZENNA 51A
 
Zwrot jest skuteczny, tylko jeśli zachowany został termin 14 dni.
 
SIGNUM AUTOPARTS nie ponosi kosztów zwrotu towaru.
Klient musi ponieść koszty trwałej utraty wartości towaru wówczas, gdy utrata ta powstała na skutek przekroczenia standardowego sprawdzenia właściwości bądź też sposobu użytkowania produktu.
 
Koniec pouczenia o odstąpieniu od umowy.
 
 
Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
 
a. o świadczenie Usług Dodatkowych, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni Usługę Dodatkową, za
wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po
spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi
Usługodawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia
od Umowy sprzedaży Towarów i/lub Usług Dodatkowych;
c. w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według
specyfikacji Konsumenta i służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d. w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki
termin przydatności do użycia;
e. w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu,
którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze
względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f. w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój
charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g. w której Konsument wyraźnie żądał, aby Usługodawca do niego przyjechał w celu dokonania
pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te,
których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne
do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży przysługuje
Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
h. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy
komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte
po dostarczeniu;
i. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie
świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do
odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia
od Umowy sprzedaży.
 
 

Formularz odstąpienia od umowy

 

Formularz odstąpienia od umowy do pobrania

 

 

Zwrot towaru lub wymiana:

 

 

 

W przypadku błędu klienta w dokonanym zamówieniu istnieje możliwość wymiany towaru na właściwy lub jego zwrotu.

 Należy poinformować Sklep o zaistniałym fakcie drogą mailową lub telefoniczną i ustalić wszystkie szczegóły.

Sklep udziela Klientom prawa do zwrotu części zakupionych towarów, który to zwrot nie będzie stanowił odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży. Zwrot odbędzie się na zasadzie zgodnego porozumienia stron.

Prawo Klienta opisane powyżej nie wyłącza uprawnień Klienta przysługujących na podstawie obowiązujących ustaw na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w tym w szczególności prawa konsumenta do odstąpienia od umowy w terminie w ustawie przewidzianym.

Zwrotu towaru należy dokonać nie później niż w terminie 15 dni od dnia otrzymania towaru, choć istnieje możliwość przedłużenia tego terminu do 30 dni.

Zwrot, dla swojej skuteczności wymaga złożenia oświadczenia na formularzu dostarczanym przez sklep w chwili zgłoszenia chęci zwrotu i wysłania go wraz ze zwracanym towarem i oryginałem paragonu fiskalnego / kopii faktury vat na adres

SIGNUM S.C 93-424 ŁÓDŹ, ul. Przestrzenna 51a

Towar nie może nosić śladów użytkowania i musi być zapakowany w sposób gwarantujący bezpieczny transport.

Zwracany towar wysyłany jest przez Klienta do Sklepu na koszt Klienta. Sklep nie przyjmuje przesyłek płatnych przy odbiorze.

Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zwracanego towaru w przypadku niespełnienia przez Klienta warunków opisanych powyżej, w takim przypadku towar zostanie ponownie wysłany do Klienta na jego koszt.

 
F. Metody płatności
 
Metody płatności dostępne w sklepie to: płatność przy odbiorze, przelew na polskie konto bankowe lub gotówka w kasie sklepu.
 
Przelew na polskie konto bankowe (przedpłata)
 
Dane do przelewu na polskie konto bankowe:
Rachunek bankowy: Mbank
Nr konta dla przelewów w PLN: 12 1140 2004 0000 3002 4341 2327
Odbiorca:  Signum S.C.
Tytuł przelewu: numer zamówienia
Zamawiający: Imię i nazwisko
Kwota przelewu: końcowa suma rachunku
 
Za pobraniem
Przy odbiorze przesyłki u przewoźnika – gotówką
 
Gotówką przy odbiorze osobistym
 
 
G. Rękojmia i Gwarancja
1. Usługodawca dostarcza Produkty bez wad. Usługodawca jako sprzedawca odpowiada, jeżeli Towar i/lub Usługa Dodatkowa mają wadę fizyczną lub wadę prawną (Rękojmia) w zakresie określonym Ustawą KC.
2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Ustawy, Ustawy KC.
3. Usługodawca nie jest gwarantem Towarów. W przypadku udzielenia przez gwaranta gwarancji jakości obejmującej Towary (Gwarancja) jej warunki są udostępniane przy Towarze, w Sklepie Internetowym. Uprawnienia z tytułu Gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w dokumencie gwarancyjnym dołączonym do Towaru.
4. Reklamacje z tytułu Rękojmi lub Gwarancji, jak również nieprawidłowego wykonania Usług Dodatkowych można przesłać na adres:
Sklep Internetowy SIGNUM S.C. 93-424 ŁÓDŹ, ul. PRZESTRZENNA 51A, a w przypadku roszczeń z tytułu Gwarancji także bezpośrednio w autoryzowanych serwisach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym Towaru.
5. Dodatkowe informacje o sposobie odsyłania reklamowanego Towaru i składaniu reklamacji prezentowane są w Serwisie lub udziela ich pracownicy pod numerem telefonu 42 665 50 01
6. Opis procedury reklamacyjnej:
 
1.           Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem [sklep@signumsc.com.pl], lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
 
•             imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
•             datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
•             przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
•             wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
2.           Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
3.           Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
4.           Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.
5.           Sklep nie przyjmuje paczek realizowanych w formie "za pobraniem"
 
 
H. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
1. Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania
reklamacji i dochodzenia roszczeń:
1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego
działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej
Umowy sprzedaży,
2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z
wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu
między Konsumentem, a Usługodawcą,
3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między
Konsumentem, a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego)
rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona
konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
4. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubowne sądu przy Rzeczniku
Ubezpieczonych z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartego Ubezpieczenia.
2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów
rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w
siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji
społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów
Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi:
http://www.uokik.gov.pl
http://www.rzu.gov.pl
 
Ochrona danych osobowych
 
 
 
Składając zamówienie, klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia, a także w celu obsługi ewentualnych reklamacji oraz w celu ułatwienia ewentualnych przyszłych zakupów. Zakres zbieranych danych jest minimalny i dotyczy jedynie tych danych, które są niezbędne do realizacji wyżej wymienionych celów. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu. 
 

 
Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu www.signumsc.com.pl  przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom, z wyjątkiem danych udostępnianych jednorazowo i doraźnie przewoźnikom w celu dostarczenia zamówionej przesyłki lub operatorom płatnościw celu obsługi płatności dla konkretnego zamówienia. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia. 
 
Struktura witryny sklepu została zaprojektowana w taki sposób, aby można ją było odwiedzać bez konieczności identyfikacji lub ujawniania danych osobowych. 
 
 
I. Spory
1. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą, a Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
Powrót
Koszyk
... jest pusty
Logowanie
Ostatnio dodane
NISSAN ROUGE 13- LED EUROPA NOWY REFLEKTOR PRAWY
NISSAN ROUGE 13- LED EUROPA NOWY REFLEKTOR PRAWY
617,89 zł (netto)
760,00 zł (brutto)
NISSAN ROUGE 13- LED EUROPA NOWY REFLEKTOR LEWY
NISSAN ROUGE 13- LED EUROPA NOWY REFLEKTOR LEWY
617,89 zł (netto)
760,00 zł (brutto)
AUDI A4 B8 8K 08-11 REFLEKTOR NOWY PRAWY
AUDI A4 B8 8K 08-11 REFLEKTOR NOWY PRAWY
325,20 zł (netto)
400,00 zł (brutto)
AUDI A4 8K 11-15 8K0941004L NOWY REFLEKTOR LEWY
AUDI A4 8K 11-15 8K0941004L NOWY REFLEKTOR LEWY
292,68 zł (netto)
360,00 zł (brutto)
AUDI A4 8K 11-15 8K0941004L NOWY REFLEKTOR PRAWY
AUDI A4 8K 11-15 8K0941004L NOWY REFLEKTOR PRAWY
292,68 zł (netto)
360,00 zł (brutto)
PEUGEOT 508 14- NOWY REFLEKTOR PRAWY
PEUGEOT 508 14- NOWY REFLEKTOR PRAWY
447,15 zł (netto)
550,00 zł (brutto)
PEUGEOT 508 14- NOWY REFLEKTOR LEWY
PEUGEOT 508 14- NOWY REFLEKTOR LEWY
447,15 zł (netto)
550,00 zł (brutto)
PEUGEOT 508 10-14 SEDAN LED NOWA LAMPA PRAWA
PEUGEOT 508 10-14 SEDAN LED NOWA LAMPA PRAWA
349,59 zł (netto)
430,00 zł (brutto)
PEUGEOT 508 NOWY HALOGEN LEWY
PEUGEOT 508 NOWY HALOGEN LEWY
140,65 zł (netto)
173,00 zł (brutto)
PEUGEOT 508 NOWY HALOGEN PRAWY
PEUGEOT 508 NOWY HALOGEN PRAWY
140,65 zł (netto)
173,00 zł (brutto)
Promocje
NOWA LISTWA HOKEJ POD REFLEKTOR AUDI A6 1997-2001 CHROM LEWA
NOWA LISTWA HOKEJ POD REFLEKTOR AUDI A6 1997-2001 ...

39,00 zł
13,01 zł (netto)
16,00 zł (brutto)
Nowości
PEUGEOT 508 NOWY HALOGEN LEWY
PEUGEOT 508 NOWY HALOGEN LEWY

140,65 zł (netto)
173,00 zł (brutto)
  21 marzec 2019     6275876 wywołań od 21 wrzesień 2012  
Powered © oscGold